Klubtøj

Kære gamle og nye medlemmer
i Morsø HK
Til den kommende sæson har vi valgt at lave et par nye tiltag i Morsø HK. Det har vi gjort ud fra de oplevelser og ting, som vi ser i det daglige.

Punkt 1: Når man er medlem i Morsø HK, får man sit eget spillernummer, som følger en i al den tid, man er medlem af klubben.

Punkt 2: Hver spiller får sit eget personlige spillersæt med efternavn på ryggen. Man er selv ansvarlig for at få tøjet vasket inden kampene.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at Morsø HK betaler det første spillersæt til de spillere, som spiller og betaler kontingent i sæsonen 2019/20.
Hvis man bestiller et spillersæt, men ikke betaler kontingent i sæsonen 2019/20, bliver man opkrævet for sættet.
 
Når spillersættet bliver for småt, skal man selv købe et nyt sæt. Det gør man ved at udfylde en bestillingsseddel, der kommer til at ligge i boldrummet. Sedlen skal efterfølgende afleveres til en træner eller en fra bestyrelsen.

For at imødekomme dem som har flere børn i klubben, har vi valgt at lave det således, at man kan få et ”søskende nummer” som betyder, at søskende har samme spillernummer. Herved vil de kunne overtage hinandens spillersæt, ligesom de vokser til.
Der er selvfølgelig nogle  begrænsninger ang. samme nummer. Eksempelvis hvis man spiller på samme hold, eller hvis der er mulighed for at komme til det.

For at vi kan nå, at have sættene klar til den kommende sæson, er vi nødt til at få dem bestilt inden sommerferien.
 
Derfor bliver der 2 aftner, hvor I kan komme og få et spillernummer samt udfylde sedlen til bestilling af spillersættet.
Der vil være mulighed for at få et spillernummer samt prøve tøj på følgende tidspunkter: 
Søndag D.30/6 kl. 19:00 til 21:00 eller Mandag D.1/7 kl. 19:00 til 21:00 i Midtmors Sport.
Hvis I ikke har mulighed for at komme på ovenstående tidspunkter, men gerne vil have et spillernr. og prøve spillersættet så kontakt Jørgen Nør på 29452940

Sidste frist for at bestille spillersæt, så det er klar til sæsonstart 2019/20 er torsdag d.4/7
Bemærk. Overstående tiltag gælder kun spillere fra U5 til U19

Rigtig god sommer!
Morsø HK’s Bestyrelse

Morsø Håndboldklub